برخی نمونه کارهای موسسه پرستار سلام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. برخی نمونه کارهای موسسه پرستار سلام

برخی پروژه های پرستاری از کودک، پرستاری از سالمند، پرستاری از بیمار، نظافت منزل، آشپزی و انجام امور منزل

شماره تماس های موسسه پرستار سلام

۸۸۴۹۹۴۰۴   |   ۸۸۴۹۹۴۰۲   |   ۴۴۲۵۶۸۷۹   |   ۰۹۱۲۷۶۸۳۲۲۴

پرستاری از سالمند پوشکی ، هشت گرد

پرستاری از سالمند پوشکی ، هشت گرد

همراه بیمار خانم در بیمارستان لقمان

همراه بیمار خانم در بیمارستان لقمان

همراه بیمار خانم در منزل ، شهر ری

همراه بیمار خانم در منزل ، شهر ری

پرستاری از کودک ، میدان هروی

پرستاری از کودک ، میدان هروی

همراه بیمار آقا در بیمارستان نجمیه

همراه بیمار آقا در بیمارستان امام سجاد (ع)

همراه بیمار خانم در بیمارستان نجمیه

همراه بیمار خانم در بیمارستان نجمیه

مراقبت از کودک 5 ساله و دوقلو دوساله ، آجودانیه

مراقبت از کودک ۵ ساله و دوقلو دوساله ، آجودانیه

مراقبت از نوزاد 8 ماهه ، ولیعصر بالا

مراقبت از نوزاد ۸ ماهه ، ولیعصر بالا

کمک در مراقبت از کودک دوساله ، سعادت آباد

کمک در مراقبت از کودک دوساله ، سعادت آباد

پرستار کودک اوتیسم ، درروز

پرستار کودک اوتیسم ، درروز

پرستار کودک دوقلو در منزل ، ولنجک

پرستار کودک دوقلو در منزل ، ولنجک

تزریق زیر جلدی دور ناف ، ولنجک

تزریق زیر جلدی دور ناف ، ولنجک

همراه بیمار خانم در بیمارستان چمران

همراه بیمار خانم در بیمارستان چمران

همراه بیمار آقا در بیمارستان قائم کرج

همراه بیمار آقا در بیمارستان قائم کرج

مراقبت و کمک در امور درسی پسر 10 ساله ، سازمان برنامه

مراقبت و کمک در امور درسی پسر ۱۰ ساله ، سازمان برنامه

پرستار سالمند خانم در هتل ، سعادت آباد

پرستار سالمند خانم در هتل ، سعادت آباد

مراقبت از سالمند تهنا پوشکی ، باغ فیض

مراقبت از سالمند تهنا پوشکی ، باغ فیض

مراقبت از سالمند پوشکی ، جنت آباد مرکزی

مراقبت از سالمند پوشکی ، جنت آباد مرکزی

تزریق زیر جلدی سیناپویتین ، سید خندان

تزریق زیر جلدی سیناپویتین ، سید خندان

همراه بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)

همراه بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)

همراه بیمار در بیمارستان مدرس

همراه بیمار در بیمارستان مدرس

همراه بیمار در بیمارستان مدرس

همراه بیمار در بیمارستان مدرس

همراه بیمار در بیمارستان بانک ملی

همراه بیمار در بیمارستان بانک ملی

سالمند خانوم سالم و تنها ، سعادت آباد

سالمند خانوم سالم و تنها ، سعادت آباد

امور منزل و آشپزی برای پدر و دختر ، آریا شهر

امور منزل و آشپزی برای پدر و دختر ، آریا شهر

مراقب ازسالمند خانم تنها ،میدان منیریه

مراقب ازسالمند خانم تنها ،میدان منیریه

مراقبت از کودک پسر 6 ساله ، بلوار فردوس

مراقبت از کودک پسر ۶ ساله ، بلوار فردوس

مراقبت از نوزاد 8 ماهه پسر ، مینی سیتی

مراقبت از نوزاد ۸ ماهه پسر ، مینی سیتی

آشپزی و امور منزل ، بازار مبل یافت آباد

آشپزی و امور منزل ، بازار مبل یافت آباد

تزریق وریدی در منزل ، چهارراه سیروس

تزریق وریدی در منزل ، چهارراه سیروس

مراقبت از سالمند آقا پوشکی ،شهر ری