تزریق سرم در تهرانسر _ بطور کلی تزریقات، مخصوصاً نصب آنژیوکت اغلب باعث درد و اضطراب اکثر بیماران می شود. لذا یافتن رو ش هایی برای کاهش درد مرتبط با ورود آنژیوکت بسیار اهمیت دارد

انجام تزریقات در منزل : آقای امجدی

📌 توضیحات : تزریق سرم تزریق سرم تهرانسر

⏰ ساعت کاری : ساعت ۲۰

🏠 محدوده : تزریق سرم در تهرانسر

…………………. 🔸🔹🔸 ………………….

☎️ ۰۲۱۸۸۴۹۹۴۰۴

تزریق سرم در تهرانسر
تزریق سرم در تهرانسر

 

ژل دیکلوفناک در تزریق سرم

بطور کلی تزریقات، مخصوصاً نصب آنژیوکت اغلب باعث درد و اضطراب اکثر بیماران می شود. لذا یافتن رو ش هایی برای کاهش درد مرتبط با ورود آنژیوکت بسیار اهمیت دارد . بر این اساس مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت و عوارض احتمالی کوتاه مدت آن در بیماران تحت عمل سزارین انجام شد.

مطالب مرتبط :   انجام تزریقات ازگل

تزریق سرم در تهرانسر

این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی، یک سو کور، تصادفی و کنترل با پلاسبو انجام شد . نمونه ها، شامل60 نفر از زنانی که جهت عمل جراحی سزارین انتخابی، از تاریخ 20 اردیبهشت تا 20 خرداد 1389 به بخش زایشگاه بیمارستان امام علی (ع) شهرستان آمل مراجعه می کردند بود که به صورت تصادفی تدریجی انتخاب و به دو گروه d (دیکلوفناک) و P (پلاس بو) تقسیم شدند.

ابزار گرد آوری اطلاعات شامل مقیاس دیداری ( VAS ) و چک لیست عوارض جانبی احتمالی ژل دیکلوفناک بود. در انتها داده های هر مرحله به وسیله آمار توصیفی و استنباطی ( Mann-Witney U و Chi-Square ) با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطالب مرتبط :   تزریقات در شهرک آزادی

  یافته ها:

شدت درد ناشی از رگ گیری با استفاده از ژل دیکلوفناک بطور معنی داری کمتر از شدت درد ناشی از رگ گیری با پماد وازلین بود (001/0> p ). در ضمن ژل دیکلوفناک هیچگونه عوارض جانبی کوتاه مدت ایجاد نکرد.

نتیجه گیری کلی:

ژل دیکلوفناک، درد ناشی از رگ گیری را با آنژیوکت نسبت به پماد وازلین بطور معنی داری کاهش می دهد ،لذا استفاده از ژل دیکلوفناک یک ساعت قبل از رگ گیری در زنانی که تحت عمل سزارین قرار می گیرند پیشنهاد می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

همین الان تماس بگیرید!