نمونه کارها

در قسمت زیر مقالات و یا نمونه کارهای موسسه پرستار سلام را می توانید مشاهده کنید.

پرستاری از کودک 10 ساله در منزل

پرستاری از کودک 10 ساله در منزل

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

اعزام نیروی خدماتی در منزل

اعزام نیروی خدماتی در منزل

پرستاری از کودک 3 ساله در شهرک غرب

پرستاری از کودک 3 ساله در شهرک غرب

پرستاری از سالمند 70 ساله در تجریش

پرستاری از سالمند 70 ساله در تجریش

مراقبت از کودک 7 ساله در نیاوران

مراقبت از کودک 7 ساله در نیاوران

نگهداری 24 ساعته از سالمند در پونک

نگهداری 24 ساعته از سالمند در پونک

اعزام خدمتکار خانم در منزل جردن

اعزام خدمتکار خانم در منزل جردن

نگهداری از نوزاد تازه متولد شده در منزل

نگهداری از نوزاد تازه متولد شده در منزل

پرستار سالمند 90 ساله در تجریش

پرستار سالمند 90 ساله در تجریش

خدمات نظافت منزل و آشپزی در قیطریه

خدمات نظافت منزل و آشپزی در قیطریه

استخدام پرستار کودک دو زبانه

استخدام پرستار کودک دو زبانه

پرستاری از سالمند در فرمانیه

پرستاری از سالمند در فرمانیه

اعزام خدمتکار به شهرک غرب

اعزام خدمتکار به شهرک غرب

پرستاری از کودک 4 ساله در جنت آباد

پرستاری از کودک 4 ساله در جنت آباد

نگهداری از سالمند پارکینسونی در الهیه

نگهداری از سالمند پارکینسونی در الهیه

پرستار 24 ساعته بیمار در بیمارستان

پرستار 24 ساعته بیمار در بیمارستان

نگهداری از کودک 4 ساله در الهیه

نگهداری از کودک 4 ساله در الهیه

نظافت منزل و آشپزی در سعادت آباد

نظافت منزل و آشپزی در سعادت آباد

پرستاری از سالمند آلزایمری در منزل

پرستاری از سالمند آلزایمری در منزل

مراقبت از کودک 12 ماهه در منزل

مراقبت از کودک 12 ماهه در منزل

استخدام نیروی خدماتی خانم در منزل

استخدام نیروی خدماتی خانم در منزل

پرستاری از سالمند 75 ساله در منزل

پرستاری از سالمند 75 ساله در منزل

نگهداری از کودک 6 ماهه در منزل

نگهداری از کودک 6 ماهه در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

همراهی بیمار در بیمارستان

همراهی بیمار در بیمارستان

خدمات نظافتی در منزل

خدمات نظافتی در منزل

پرستاری از کودک 6 ساله در منزل

پرستاری از کودک 6 ساله در منزل

بهترین خدمات پرستاری از سالمند در منزل استان تهران

بهترین خدمات پرستاری از سالمند در منزل استان تهران

خدمات پرستاری از کودک در منزل

خدمات پرستاری از کودک در منزل

انجام امور منزل و آشپزی در منزل تهران

انجام امور منزل و آشپزی در منزل تهران

نگهداری از سالمند در منزل

نگهداری از سالمند در منزل

مراقبت از نوزاد 1.5 ساله در منزل

مراقبت از نوزاد 1.5 ساله در منزل

پرستاری از سالمند خانم در سعادت آباد

پرستاری از سالمند خانم در سعادت آباد

پرستاری از سالمند 70 ساله

پرستاری از سالمند 70 ساله

نگهداری از کودک 5 ساله

نگهداری از کودک 5 ساله

خانه داری و امور منزل

خانه داری و امور منزل

پرستاری از سالمند 70 ساله در منزل

پرستاری از سالمند 70 ساله در منزل

خدمات امور منزل در سعادت آباد

خدمات امور منزل در سعادت آباد

پرستاری از سالمند 90 ساله

پرستاری از سالمند 90 ساله

پرستاری از 3کودک در منزل

پرستاری از 3کودک در منزل

مراقبت از نوزاد 9 ماهه در منزل

مراقبت از نوزاد 9 ماهه در منزل

خدمات امور منزل و آشپزی در فردیس _ خانم خدمتکار در حال انجام امور منزل

خدمات امور منزل و آشپزی در فردیس

پرستاری از سالمند آقا در منزل

پرستاری از سالمند آقا در منزل

انجام خدمات آشپزی و امور منزل

انجام خدمات آشپزی و امور منزل

نگهداری از سالمند در منزل تهران

نگهداری از سالمند در منزل تهران

قیمت همراه بیمار در بیمارستان

قیمت همراه بیمار در بیمارستان

استخدام خدمتکار خانم در منزل

استخدام خدمتکار خانم در منزل

استخدام پرستار سالمند 88 ساله

استخدام پرستار سالمند 88 ساله

استخدام مربی کودک در منزل

استخدام مربی کودک در منزل

خدمات امور منزل و آشپزی در تهران

خدمات امور منزل و آشپزی در تهران

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

استخدام مربی کودک در افسریه

استخدام مربی کودک در افسریه

استخدام پرستار سالمند پوشکی در شهر ری

استخدام پرستار سالمند پوشکی در شهر ری

انجام امور منزل و آشپزی در ولنجک

انجام امور منزل و آشپزی در ولنجک

انجام امور خدماتی و نظافتی در منزل

انجام امور خدماتی و نظافتی در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

استخدام مربی زبان کودک در منزل

استخدام مربی زبان کودک در منزل

خدمات آشپزی و امور منزل

خدمات آشپزی و امور منزل

پرستار از سالمند آلزایمری در منزل

پرستار از سالمند آلزایمری در منزل

مراقبت و نگهداری از سالمند در منزل

مراقبت و نگهداری از سالمند در منزل

امور منزل و نگهداری از کودک در الهیه

امور منزل و نگهداری از کودک در الهیه

انجام امور منزل و آشپزی در سعادت آباد

انجام امور منزل و آشپزی در سعادت آباد

اعزام پرستار برای تزریقات در منزل

اعزام پرستار برای تزریقات در منزل

مراقبت از نوزاد در منزل

مراقبت از نوزاد در منزل

نگهداری از سالمند در پیروزی

نگهداری از سالمند در پیروزی

انجام امور منزل و آشپزی در فرمانیه

انجام امور منزل و آشپزی در فرمانیه

پرستار سالمند 90 ساله در منزل

پرستار سالمند 90 ساله در منزل

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

مراقبت از نوزاد 9 ماهه

مراقبت از نوزاد 9 ماهه

خدمات پرستاری در بیمارستان

خدمات پرستاری در بیمارستان

پرستاری سالمندان nursing

پرستاری سالمندان nursing

استخدام مربی کودک 3 ساله

استخدام مربی کودک 3 ساله

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

استخدام پرستار سالمند تهران

استخدام پرستار سالمند تهران

انجام امور منزل در شهرک ولیعصر

انجام امور منزل در شهرک ولیعصر

پرستاری از سالمند در تهرانپارس

پرستاری از سالمند در تهرانپارس

استخدام مربی کودک 4 ساله

استخدام مربی کودک 4 ساله

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

مراقبت از نوزاد 6 ماهه

مراقبت از نوزاد 6 ماهه

استخدام پرستار سالمند تهران

استخدام پرستار سالمند تهران

استخدام پرستار کودک در منزل

استخدام پرستار کودک در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات آشپزی در منزل

خدمات آشپزی در منزل

پرستاری از کودک 1.5 ساله

پرستاری از کودک 1.5 ساله

انجام امور منزل در منطقه 3

انجام امور منزل در منطقه 3

نگهداری از سالمند در منطقه 1

نگهداری از سالمند در منطقه 1

پرستاری از سالمند خانم 80 ساله

پرستاری از سالمند خانم 80 ساله

استخدام خدمتکار برای خانواده 3 نفره

استخدام خدمتکار برای خانواده 3 نفره

مراقبت از کودک 1.5 در منزل

مراقبت از کودک 1.5 در منزل

هزینه استخدام خدمتکار در منزل

هزینه استخدام خدمتکار در منزل

پرستار کودک 2 ساله در منزل

پرستار کودک 2 ساله در منزل

استخدام پرستار سالمند در منزل

استخدام پرستار سالمند در منزل

استخدام آشپز خانم در منزل

استخدام آشپز خانم در منزل

مراقبت از نوزاد 1.5 ساله

مراقبت از نوزاد 1.5 ساله

قرارداد پرستار سالمند

قرارداد پرستار سالمند

نگهداری از سالمند 24 ساعته

نگهداری از سالمند 24 ساعته

شرکت خدمات نظافت منزل منطقه 1

شرکت خدمات نظافت منزل منطقه 1

پرستار کودک ninisite

پرستار کودک ninisite

keyboard_arrow_up
همین الان تماس بگیرید!