ارسال شده توسط پرستار سلام : پرستار جوادی

در قسمت زیر مقالات و یا نمونه کارهای موسسه پرستار سلام را می توانید مشاهده کنید.

خدمات پرستاری از کودک در منزل

خدمات پرستاری از کودک در منزل

انجام امور منزل و آشپزی در منزل تهران

انجام امور منزل و آشپزی در منزل تهران

همراه بیمار خانم در بیمارستان

همراه بیمار خانم در بیمارستان

مراقب 24 ساعته کودک

مراقب 24 ساعته کودک

نگهداری از سالمند در منزل

نگهداری از سالمند در منزل

استخدام همراه بیمار در بیمارستان

استخدام همراه بیمار در بیمارستان

مراقبت از نوزاد 1.5 ساله در منزل

مراقبت از نوزاد 1.5 ساله در منزل

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

پرستاری از سالمند خانم در سعادت آباد

پرستاری از سالمند خانم در سعادت آباد

پرستاری از سالمند 70 ساله

پرستاری از سالمند 70 ساله

نگهداری از کودک 5 ساله

نگهداری از کودک 5 ساله

انجام امور منزل در ولنجک

انجام امور منزل در ولنجک

خانه داری و امور منزل

خانه داری و امور منزل

پرستاری از سالمند 70 ساله در منزل

پرستاری از سالمند 70 ساله در منزل

خدمات امور منزل در سعادت آباد

خدمات امور منزل در سعادت آباد

پرستاری از سالمند 90 ساله

پرستاری از سالمند 90 ساله

پرستاری از 3کودک در منزل

پرستاری از 3کودک در منزل

استخدام همراه بیمار در بیمارستان

استخدام همراه بیمار در بیمارستان

مراقبت از نوزاد 9 ماهه در منزل

مراقبت از نوزاد 9 ماهه در منزل

خدمات امور منزل و آشپزی در فردیس _ خانم خدمتکار در حال انجام امور منزل

خدمات امور منزل و آشپزی در فردیس

پرستاری از سالمند آقا در منزل

پرستاری از سالمند آقا در منزل

انجام خدمات آشپزی و امور منزل

انجام خدمات آشپزی و امور منزل

نگهداری از سالمند در منزل تهران

نگهداری از سالمند در منزل تهران

قیمت همراه بیمار در بیمارستان

قیمت همراه بیمار در بیمارستان

استخدام خدمتکار خانم در منزل

استخدام خدمتکار خانم در منزل

استخدام پرستار سالمند 88 ساله

استخدام پرستار سالمند 88 ساله

خدمات تزریقات در منزل پرستار سلام

خدمات تزریقات در منزل پرستار سلام

خدمات همراه بیمار در بیمارستان

خدمات همراه بیمار در بیمارستان

استخدام مربی کودک در منزل

استخدام مربی کودک در منزل

خدمات امور منزل و آشپزی در تهران

خدمات امور منزل و آشپزی در تهران

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

نگهداری از سالمند پوشکی در منزل

استخدام مربی کودک در افسریه

استخدام مربی کودک در افسریه

استخدام پرستار سالمند پوشکی در شهر ری

استخدام پرستار سالمند پوشکی در شهر ری

خدمات همراه بیمار در بیمارستان مطهری

خدمات همراه بیمار در بیمارستان مطهری

خدمات تزریقات در منزل در تهران و کرج

خدمات تزریقات در منزل در تهران و کرج

انجام امور منزل و آشپزی در ولنجک

انجام امور منزل و آشپزی در ولنجک

خدمات تزریقات و پرستاری در منزل

خدمات تزریقات و پرستاری در منزل

همراه بیمار در بیمارستان های تهران و کرج

همراه بیمار در بیمارستان های تهران و کرج

انجام امور خدماتی و نظافتی در منزل

انجام امور خدماتی و نظافتی در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

استخدام مربی زبان کودک در منزل

استخدام مربی زبان کودک در منزل

خدمات آشپزی و امور منزل

خدمات آشپزی و امور منزل

خدمات پرستاری و همراه بیمار در بیمارستان

خدمات پرستاری و همراه بیمار در بیمارستان

خدمات پرستاری و تزریقات در منزل

خدمات پرستاری و تزریقات در منزل

پرستار از سالمند آلزایمری در منزل

پرستار از سالمند آلزایمری در منزل

مراقبت و نگهداری از سالمند در منزل

مراقبت و نگهداری از سالمند در منزل

امور منزل و نگهداری از کودک در الهیه

امور منزل و نگهداری از کودک در الهیه

انجام امور منزل و آشپزی در سعادت آباد

انجام امور منزل و آشپزی در سعادت آباد

استخدام همراه بیمار در بیمارستان شریعتی

استخدام همراه بیمار در بیمارستان شریعتی

اعزام پرستار برای تزریقات در منزل

اعزام پرستار برای تزریقات در منزل

مراقبت از نوزاد در منزل

مراقبت از نوزاد در منزل

نگهداری از سالمند در پیروزی

نگهداری از سالمند در پیروزی

همراه در بیمارستان

همراه در بیمارستان

خدمات تزریقات در منزل پرستار سلام

خدمات تزریقات در منزل پرستار سلام

انجام امور منزل و آشپزی در فرمانیه

انجام امور منزل و آشپزی در فرمانیه

پرستار سالمند 90 ساله در منزل

پرستار سالمند 90 ساله در منزل

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

مراقبت از نوزاد 9 ماهه

مراقبت از نوزاد 9 ماهه

انجام تزریقات در منزل

انجام تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در بیمارستان

خدمات پرستاری در بیمارستان

تعرفه تزریقات در منزل سال 1402

تعرفه تزریقات در منزل سال 1402

همراهی بیمار در بیمارستان مطهری

همراهی بیمار در بیمارستان مطهری

پرستاری سالمندان nursing

پرستاری سالمندان nursing

استخدام مربی کودک 3 ساله

استخدام مربی کودک 3 ساله

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

استخدام همراه بیمار در بیمارستان

استخدام همراه بیمار در بیمارستان

خدمات تزریقات در منزل در تهران و کرج

انجام تزریقات وریدی و زیرجلدی در منزل

استخدام پرستار سالمند تهران

استخدام پرستار سالمند تهران

انجام امور منزل در شهرک ولیعصر

انجام امور منزل در شهرک ولیعصر

انجام کلیه ی تزریقات در سعادت آباد

انجام کلیه ی تزریقات در سعادت آباد

هزینه استخدام همراه در بیمارستان

هزینه استخدام همراه در بیمارستان

پرستاری از سالمند در تهرانپارس

پرستاری از سالمند در تهرانپارس

استخدام مربی کودک 4 ساله

استخدام مربی کودک 4 ساله

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

انجام خدمات نظافتی و آشپزی در منزل

خدمات همراه بیمار در بیمارستان

خدمات همراه بیمار در بیمارستان

خدمات تزریقات در منزل سعادت آباد

خدمات تزریقات در منزل سعادت آباد

مراقبت از نوزاد 6 ماهه

مراقبت از نوزاد 6 ماهه

استخدام پرستار سالمند تهران

استخدام پرستار سالمند تهران

خدمات تزریقات در منزل

خدمات تزریقات در منزل

همراهی در بیمارستان شریعتی

همراهی در بیمارستان شریعتی

استخدام پرستار کودک در منزل

استخدام پرستار کودک در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

خدمات آشپزی در منزل

خدمات آشپزی در منزل

پرستار همراه بیمار در بیمارستان شریعتی

پرستار همراه بیمار در بیمارستان شریعتی

خدمات تزریقات در منطقه 3

خدمات تزریقات در منطقه 3

پرستاری از کودک 1.5 ساله

پرستاری از کودک 1.5 ساله

انجام امور منزل در منطقه 3

انجام امور منزل در منطقه 3

نگهداری از سالمند در منطقه 1

نگهداری از سالمند در منطقه 1

همراه در بیمارستان

همراه در بیمارستان

انجام تزریقات کودک در منزل

انجام تزریقات کودک در منزل

پرستاری از سالمند خانم 80 ساله

پرستاری از سالمند خانم 80 ساله

استخدام خدمتکار برای خانواده 3 نفره

استخدام خدمتکار برای خانواده 3 نفره

مراقبت از کودک 1.5 در منزل

مراقبت از کودک 1.5 در منزل

انجام تزریقات در منطقه 2

انجام تزریقات در منطقه 2

همراه در بیمارستان شماره 2

همراه در بیمارستان شماره 2

هزینه استخدام خدمتکار در منزل

هزینه استخدام خدمتکار در منزل

پرستار کودک 2 ساله در منزل

پرستار کودک 2 ساله در منزل

استخدام پرستار سالمند در منزل

استخدام پرستار سالمند در منزل

خدمات همراهی بیمار در بیمارستان

خدمات همراهی بیمار در بیمارستان

keyboard_arrow_up
همین الان تماس بگیرید!