رازهای کودکان

موسسه طنین | پرستار سالمند | پرستار کودک | پرستار بیمار | در منزل

بازی هایی که کودکان از سنین کم به آن مشغول اند مانند دالّی موشه و قایم باشک, بر مبنای رازداری و افشا هستند بچه ها عاشق بازی های مخفی کاری هستند اما همچنین تقلا می کنند خود را لو ندهند.

با رازهای کودکان چه باید کرد؟

در رمان باغ مخفی، رمان محبوب کودک نوشتۀ فرانسس هاجسن برنت، کودکی یتیم و لجباز به دختری جوان و سرحال تبدیل می شود. موضوع اصلی این رمان، قدرتِ رازداری در حفاظت از فرد است. مری در جست وجوی باغی فراموش شده که پوشیده از گیاه و علف و مخفی است، بازتابی از روح نادیده گرفته شده خود را می یابد.

او از آن مراقبت می کند، علف های هرز را می کَنَد، گیاهان جدید می کارد و درختان را احیا می کند. هم زمان با این کار، خودشناسی او نیز به تدریج افزایش می یابد. مدتی بعد، به شکوفایی می رسد و بزرگ تر و قوی تر می شود. رازی که او شروع به پرورش آن کرده، به نوبۀ خود، او را پرورش می دهد.

وقتی مری باغ مخفی خود را با کالین، پسر بیمار در میان می گذارد، کالین نیز شروع می کند به رشد احساسی و جسمانی. او «ترس های مخفیِ» خود را برای مری افشا می کند و با این کار بر آن ها غلبه می کند. رازها در این رمان فقط زمانی آشکار می شوند که فرد رازدار، دیگر نیازی به پناه گرفتن در آن ها نداشته باشد.

این رمان، داستانی دلربا است که در کودکی، آرامش زیادی به من می داد. عاشق این فکر بودم که جایی مخفی داشته باشم و با دوستی خاص در میان بگذارم.

موقعیت های زیادی داشتم تا این پندار را برآورده کنم؛ چون ادبیات کودکان پر از گروه های مخفی، مأموریت های سرّی، رمزهای مخفی، جنگل های پنهان، گذرگاه ها و محیط های بسته است که همگی، همچون کمد قصه های نارنیا مانند دروازه هایی هستند که نوباوگان را با احساس و کارکرد رازداری و همچنین جذابیت، ارزش و خطرات آن آشنا می کنند.

ریشۀ واژۀ رازداری (secrecy)، لفظ لاتین secretum به معنای کنارگذاشتن و secernere به معنای جداکردن، همچون الک کردن است و حاکی از این است که رازداری، روشی برای جداسازی و تقسیم کردن یا برداشتن چیزی یا کسی از سر راه است. سیسِلا بوک، فیلسوف سوئدی در کتاب رازها:

در باب اخلاقیات مخفی کاری و افشا۱ (۱۹۸۳) رازداری را ارتباطی تعریف می کند که عمداً مسدود شده است: «هرچیز تا هنگامی که عمداً مخفی نگه داشته می شود، می تواند راز باشد.» بنا به گفتۀ بوک، محتوای راز اهمیت کمتری نسبت به کارکرد آن در تمایز میان «خودی ها» و «غیرخودی ها» و مشخص کردن سلسله مراتب دارد.

به همین دلیل است که وقتی کسی از ما می پرسد «می تونی راز نگه داری؟» احساس خشنودی می کنیم. این یعنی که نگه دارندۀ راز به این نتیجه رسیده است که شما مطمئن بوده و ارزش بدر میان گذاشتن چیزی انحصاری را دارید. شریک شدن در راز، لذت بخش و سخت است و این به علت وسوسۀ افشا و خودنمایی است؛ اما محروم شدن از شنیدن یک راز، متضمن کشفی دردناک است: شما فردی مطمئن به حساب نیامده اید.

کودکی، پر از رازداری و رازها است. بسیاری از این رازها از دنیای بزرگ سالان بیرون کشیده می شوند که در دسترس کودکان نیست.

بزرگ ترها عمداً چیزهایی را که کودکان نمی فهمند یا چیزهایی را که ممکن است گیج کننده یا خطرناک باشد، از آن ها مخفی می کنند. کودکان هم از این کار تقلید می کنند: آن ها یاد می گیرند که مخفی کردن بعضی چیزها کار خوبی است. همچنین آن ها می آموزند که رازها نوعی قدرت به آن ها می دهند.

باغ مخفی در سال ۱۹۱۱ چاپ شد. در دنیای امروز که شفافیت حاکم است، رازداری، حتی در کتاب های کودکان، مثل گذشته محترم نیست.

همه فکر می کنند که دولت ها، مؤسسات و افرادی که رازی نگه می دارند، چیزی برای مخفی کردن دارند. این، فی نفسه برایشان مشکوک است. به همین خاطر افشاگرانی همچون جولین آسانژ و ادوارد اسنودن قهرمانان مردمی به شمار می آیند. شفافیت در کسب وکار و دولت، شعاری جدید است. فرهنگ عامه هم حامی شفافیت است و افشاگری و آشکاربودن را تبلیغ می کند.

در چنین زمینه ای که نگرش ها به راز اینگونه تغییر می کند، رازداری معمولی و روزمره اینک عرصه ای اضطراب آور برای کودکان است: آیا رازها به آن ها کمک می کنند یا ضربه می زنند؟ باعث رشد آن ها می شوند یا جلوی شکوفایی آن ها را می گیرند؟

حتی در روزگاری که رازداری، کاری پسندیده بود، باز هم مردم دربارۀ مضرات بالقوۀ آن هشیار بودند. کارل یونگِ روان کاو در کتاب انسان مدرن در جست وجوی روح۲ (۱۹۳۳) هشدار می دهد که رازها «همچون سمی روانی عمل می کنند که دارندۀ خود را از جامعه بیگانه می کند». یونگ درعین حال قبول داشت که رازداری بخشی از فرایند فردیت۳ است.

این سم با مقدار کم، می تواند درمانی بسیار ارزشمند و حتی پیش زمینه ای ضروری برای تمایز۴ فرد باشد. شکی نیست که انسان حتی در سطحی ابتدایی، نیازی مقاومت ناپذیر برای ساختن راز حس می کند. داشتن این رازها، فرد را از حل شدن در ناخودآگاهِ زندگی جمعی و درنتیجه از آسیب روانی مرگباری حفظ می کند.

پس مقدار کنترل شده ای از رازها برای رشد کودک ضروری هستند. رازداری می تواند آشکارا در خدمت منافع شخصی باشد؛ مثل وقتی که کودک اطلاعاتی مانند نخوردن کلم بروکلی را از دیگران مخفی می کند تا تنبیه نشود. اما رازداری، اهداف بنیادی تری هم دارد: به شکل گیری آگاهی و استقلال درونی مان کمک می کند، برای خیال جا باز می کند و علاوه براینکه سلاحی برای طرد است، ابزاری ضروری برای دوستی هم هست.

توانایی رازداری از بدو تولد در کودکان وجود ندارد. آن ها به تدریج با رازداری دست وپنجه نرم می کنند.

در مجموعه ای از مطالعات که در دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در آلمان و استرالیا صورت گرفت، روان شناسان الیزابت فلیتنر، آلن واتسن و رناته والتین همگی دریافتند که مفهوم رازداری بین پنج تا دوازده سالگی تغییرات عمده ای می کند. این محققان اذعان می کنند که رازداری در کودکان باعث شکل گیری حسی از «خویشتن۵» می شود.

بازی هایی که کودکان از سنین کم به آن مشغول اند؛ مانند دالّی موشه و قایم باشک، بر مبنای رازداری و افشا هستند. بچه ها عاشق بازی های مخفی کاری هستند؛ اما همچنین تقلا می کنند خود را لو ندهند.

خواهرزادۀ من در بازی قایم باشک، قبل از رسیدن به عدد شش فریاد می زند: «من اینجام!» بنا به گفتۀ مکس فن مانن، پدیدارشناس هلندی در کتاب رازهای کودکی (۱۹۹۶)، یکی از دلایل این کار این است که کودکان نمی توانند با «وجودنداشتن» کنار بیایند.

مخفی شدن، این مفهوم پیچیده تر را به کودک یاد می دهد که هرچند کسی او را نمی بیند؛ او وجود دارد. او سپس ساعت ها خود را از بزرگ سالان دور می کند و به جایی مخفی در خانه یا باغچه می رود. کودک در این وضعیت، محیط خود را می سازد و آن را کنترل می کند تا با این کار به توسعۀ استقلال خود کمک می کند.

عملاً هر کودکی که آثار انید بلایتون را می خواند، دوست دارد عضو انجمن «هفتِ مخفی» باشد. آن ها گروهی پسر و دختر با میعادگاهی مخفی هستند که فقط از طریق رمز می توان به آن وارد شد. پیتر، رهبر هفت مخفی مادری دارد که به رازها احترام می گذارد و در آن ها کاوش نمی کند. نمونۀ این را می توان در قصۀ «راز آسیاب قدیمی» (۱۹۴۸) مشاهده کرد:

«چیه؟»

پیتر و جَنِت نگاهی به یکدیگر انداختند.

سرانجام پیتر گفت: «ببین مامان، راستش این یه رازه.»

مادر گفت: «خب، پس سؤالی نمی پرسم.» او همیشه همین طور مهربان بود. هیچ وقت بچه ها را مجبور نمی کرد چیزی را بگویند که دوست ندارند.

جاهای مخفی و رمزهای عبور، مسیرهای فرعی هستند که کودکان را قادر می سازند تا محدوده های جسمی و ذهنی خود را بسازند، درون مرزهای آن محدوده ها بگردند و کم کم خود را به طور امن از نظارت بزرگ سالان برهانند.

کودکان در پنج یا شش سالگی مفهوم راز را درک می کنند؛ اما حفظ آن برایشان دشوار است. آن ها خبر یک مهمانی غافلگیرانه یا یک هدیۀ تولد را ناگهان لو می دهند. آنان گاهی می توانند این اطلاعات را با سختی نزد خود نگه دارند؛ اما در این مواقع، آشکارا تحت فشارند. اگر بخواهید، به راحتی می توانید آن راز را از آن ها بیرون بکشید.

مرحلۀ بعد این است که بدون اینکه کسی بفهمد، چیزی را نزد خود نگه دارند. پی یر ژانه، روان شناس فرانسوی قرن نوزدهم معتقد بود اینکه کودک، رازداری را کشف کند، رویدادی مهم است؛ چون از پیدایش دنیایی درونی خبر می دهد. وقتی کودکی درمی یابد که می توان اندیشه ها و ایده ها را بدون اینکه کسی متوجه شود، نزد خود نگه داشت، در واقع می فهمد که مرزی بین دنیای درونی او و دنیای بیرون وجود دارد.

ادموند گوس، شاعر انگلیسی در کتاب خاطرات خود تحت عنوان پدر و پسر (۱۹۰۷) چنین تجربه ای را به مثابۀ نوعی بیداری شادی بخش توصیف می کند.

او لوله ای را که بخشی از فوارۀ باغچه بود، می شکند و با ترس، منتظر می ماند تا کسی آن را کشف کند. پدرش مشتاقِ پیداکردن و مجازات فرد گناهکار است. ترس او ادامه دارد تا اینکه مطمئن می شود که در امان است؛ چون بزرگ ترها به فرد دیگری مشکوک شده اند:

رازی در این دنیا وجود داشت که متعلق بود به من و به کس دیگری که در بدن من زندگی می کرد. ما دو تا بودیم و می توانستیم با یکدیگر حرف بزنیم… در همین شکل دوگانه بود که حس فردیت من یک باره شکل گرفت.

ادموند فهمیده بود چیزی می داند که پدرش که تا آن لحظه دانای کل بوده است، از آن خبردار نیست. همین امر، او را از وجود خویشتن مستقل و آگاهش مطلع می کند. کودکان با مخفی کردن چیزی از والدین و دیگر اعضای خانواده، قدرت متمایزکنندۀ رازداری را درمی یابند. این قدرت گاهی می تواند بسیار آزاردهنده باشد: آن ها از کسانی که برایشان مهم هستند، فاصله می گیرند و این می تواند موجب انزوا و تنهایی شود.

اما همانطور که ادموند دریافت، این تجربه همچنین بدین معنا است که می توان با خود حرف زد. دفترهای خاطرات و یادداشت شخصی هم در این میان نقشی ایفا می کنند. کودکان می توانند در صفحات سفید دفتر، تفکرات و احساسات معصومانۀ خود را ثبت کنند؛ بدون اینکه کسی جز خود آن ها دفتر را ببیند.

گئورگ زیمل، جامعه شناس آلمانی یکی از اولین اندیشمندان مدرن بود که به بررسی رازداری پرداخت. مشاهدات اصلی او در جامعه شناسی رازداری و راز جوامع (۱۹۰۶) همچنان پابرجا است. او معقتد بود که رازداری یکی از «دستاوردهای بسیار بزرگ بشر» است. چرا؟ چون رازها تجربۀ پیچیده تری از زندگی می سازند.

او مشاهده کرد که وقتی افراد رازداری می کنند، می توانند در دو دنیا زندگی کنند. رازها ما را قادر می سازند تا به چیزهایی فکر کنیم که مجبور به انجامشان نیستیم یا می توانند ما را پرورش دهند تا وقتی که بتوانیم عمل کنیم. رازها فضایی برای تعمق و احتمالات به وجود می آورند و ما را قادر می سازند تا زندگی را طور دیگری تصور کنیم.

زیمل همچنین معتقد بود که رازداری در شکل گیری و حفظ روابط، نقشی ضروری دارد. این، بینشی مهم است که بعدها فلیتنر، واتسن و والتین آن را توسعه دادند. پژوهش های این سه روان شناس حاکی از آن است که برای کودکان دارای سن بیشتر، رازداری مبتنی بر هنجارهای رفاقت است. کودکان شش تا ده ساله ای که رفتارشان مطالعه شد،

دربارۀ افشای راز، به خصوص دربارۀ دوستشان ابراز تردید کردند. در دوازده سالگی، قول رازداری، الزام آور می شود. کودکان در این سن نیاز دارند تا بخشی از یک گروه باشند و با هم سن وسالان خود ارتباط برقرار کنند. رازداری راهی برای پدیدآوردن این روابط محکم است.

رازها، واحدهای پولی هستند که صَرف ورود به گروه های دوستی یا خروج از آن ها می شود. اما گفتن رازی با کسی، همچنین نشان گر اعتماد و التزامی برای صمیمیت است؛ به همین خاطر است که گفتن رازی با کسی تا این حد حساس است: خودتان را افشا می کنید و آسیب پذیر می شوید. به این ترتیب، به فرد مقابل فرصتی برای حیله گری و تهدید می دهید.

او ممکن است رازتان را فاش کند. به کمک رازها، وفاداری تأیید و غیرخودی ها کنار زده می شوند. هیچ چیز بدتر از دوستی نیست که به اعتماد ما خیانت می کند. مشکل، چیزی نیست که آن ها فاش می کنند: خاطرخواه که هستید یا کلاس ریاضی را پیچاندید؛ مشکل، خیانت است.

بسیاری از رازهای زندگی هر کودک، تقریباً بی ضرر هستند: شناختن باغی مخفی، میعادگاه یک گروه، اینکه چه کسی شیر فواره را شکسته و…. اما رازداری می تواند اشتباهات مختلفی را مخفی کند.

حفظ راز، باری بزرگ بر دوش است. بچه ها معمولاً سعی می کنند مشکلات شخصی را لو ندهند؛ مثل دعوا با یکی از دوستان، اذیت شدن در مدرسه، معلم بدرفتار، والدین الکلی. آن ها به این ترتیب می توانند کارهای خودشان را مدیریت کنند، از عزیزانشان مراقبت کنند یا برچسب «خبرچین» نخورند.

اما رازها می توانند برای آن ها خیلی بزرگ باشند. این نه تنها موجب ادامه اشتباه و افزایش کنترل نشدۀ آن می شود؛ بلکه نگه داشتن چنین رازهایی، رنجش زیادی هم به وجود می آورد.

بدتر این است که رازداری می تواند از کسانی که آسیب می رسانند، حفاظت کند. والدین کودک آزار از میل کودک برای احترام به بزرگ ترها سوءاستفاده کرده و آن ها را مجبور می کنند تا دربارۀ مشکلی جدی که باید افشا و برطرف شود، سکوت کنند. وقتی بزرگ سالی از کودکی می خواهد تا رازی را حفظ کند، این کار برای او سخت است؛

مثلاً وقتی که پدر از پسر یا دختر می خواهد تا چیزی را از مادرش مخفی کند یا بالعکس، این کار موجب جدایی اعضای خانواده می شود. تنش میان اجبار به رازداری و میل به افشای آن باعث رنج هیجانی زیادی می شود. راز مگو باعث فرسایش فرد می شود.

ژاکلین ویلسون در رازها (۲۰۰۲)، باغ مخفی برنت و هفتِ مخفی بلایتون را برای خوانندگان امروزی روزآمد می کند. رمان او به خوبی دربارۀ مزایا و خطرات رازداری کاوش می کند. تقریباً تمام شخصیت ها رازهای خوبی دارند که از آن ها محافظت می کند و همچنین رازهای بدی که باید افشا شوند. ترژر و ایندیا، دختران جوانی هستند که در محور داستان اند.

آن دو زمینه های اجتماعی متفاوتی دارند. ترژر در مسکن عمومی۶ نامطلوبی زندگی می کند و ایندیا در خانه ای مجلل همراه با مادری روان رنجور و پدری کلاه بردار و دائم الخمر. هیچ یک از این دو دختر، دوستی ندارند و والدینشان هم به آن دو محبت نمی کنند. والدینی که کاستی هایی دارند و خودخواه و افسرده اند.

ترژر و ایندیا پس از دیداری اتفاقی، دوستیِ محکمی با یکدیگر برقرار می کنند. کس دیگری از این رابطه خبر ندارد. ایندیا در خاطرات «شدیداً مخفیِ» خود می نویسد: «من رازی برای خود دارم: دوست جدید و خاصم ترژر.» این دوستیِ مخفی برای آن ها مانند پناهگاهی از مشکلات خانوادگی است و برایشان شادی فراوانی به ارمغان می آورد؛ همان طور که باغ مخفی برای مِری بود.

روزی تری، ناپدری ترژر، او را با تسمه کتک می زند و ترژر فرار می کند. این اولین باری نیست که ترژر از پدرش کتک می خورد. او این مسئله را با ایندیا در میان می گذارد: «قبلاً جای جای گردنم را کبود کرده بود.» او می گوید که مادرش هم از این خشونت خبر دارد؛ ولی به هیچ کس نگفته است. ایندیا برای محافظت از ترژر، او را در شیروانی خانه مخفی می کند.

اما مخفی شدن ترژر موجب اضطراب هردوی آن ها است. ترژر رابطۀ خود را با خانواده اش قطع می کند؛ به خصوص مادربزرگش که خیلی نگران است. چیزی که در آغاز، صرفاً یک مهمانی یک شبه و مخفی بود، خیلی زود شبیه به زندانی مخفی می شود. گرچه ایندیا اوایل احساس می کند که فردی مهمی است؛ طولی نمی کشد که احساس ضعف و تنهایی می کند.

گرچه مخفی کردن ترژر برای پناه دادن به او است؛ بچه ها نمی توانند بدون بزرگ ترها دوام بیاورند. سنشان [برای این کار] خیلی کم است. مسئله هنگامی حل می شود که ایندیا مجبور می شود جای ترژر را برای بزرگ ترها فاش کند و دلیل فرارش را توضیح دهد. وقتی دست تری رو می شود، او را بیرون می کنند و هر دو دختر به خانه هایشان بازمی گردند و به دوستی صمیمی خود ادامه می دهند.

ما بزرگ ترها گاهی باید مثل مادر پیتر در هفتِ مخفی رفتار کنیم و کاری به رازهای کودکان نداشته باشیم. در بعضی مواقع دیگر، باید مثل مادربزرگ ترژر باشیم. او برای ترژر، دلسوزترین و مطمئن ترین بزرگ سال است و در آخر، نکتۀ اخلاقی داستان را می گوید: بعضی چیزها را نمی توان «تا ابد مخفی» نگه داشت. وقتی چیزی آشکار می شود، امکان حل کردن آن وجود دارد.

مایکل اسلپیان، روان شناس امریکایی، وجود پاداش روان شناختی در فاش کردن رازی سنگین را تأیید می کند. اسلپیان و همکارانش در پژوهشی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، اذعان می کنند که نگه داشتن راز، زحمتی جسمانی است که باعث شکسته شدن افراد می شود. آن ها معتقدند که رازها همچون باری بر دوش هستند که تأثیراتی منفی بر جسم و ذهن دارد.

می دانیم که برای تبدیل شدن به فردی مستقل، یعنی فردی در میان دیگران که دارای روابط معنادار و ماندگار است،

یادگیری نحوۀ مدیریت قدرت رازداری، ضروری است؛ لذا شاید بچه ها نیاز داشته باشند تا مقادیر کمِ رازداری را در زندگی شان مدیریت کنند. آن ها به فضا نیاز دارند تا راه های مختلف را با رازداری بیازمایند؛ بدون اینکه رازهای خیلی بزرگ یا خیلی جدی بر دوش آن ها سنگینی کند. هر بچه ای به مقداری رازداری نیازمند است.

گردآوری گروه انفورماتیک موسسه طنین

منبع : salamati.ir

مطالب مرتبط :   ۶ داروی گیاهی
پرستار سالمند, پرستار کودک, نگهداری سالمند, نگهداری سالمند در منزل, نگهداری کودک در منزل
نوشتهٔ پیشین
بازی‌های ویدیویی برای کودکان
نوشتهٔ بعدی
احساسات کودک را بشناسید

محتوای مرتبط

پرستار سالمند آموزش اندازه گیری فشار خون

پرستار سالمند آموزش اندازه گیری فشار خون

موسسه طنین | پرستار سالمند | پرستار کودک | پرستار بیمار | در منزل

خوب درس بدهد

موسسه طنین | پرستار سالمند | پرستار کودک | پرستار بیمار | در منزل

خواص میوه و سبزیجات در یک نگاه

نمونه کارهایی از خدمات پرستار سلام

پرستار سالمند در فردیس

پرستار سالمند در اراج

مراقبت از سالمند خانم تنها بلوار ارتش

مراقبت از سالمند خانم تنها بلوار ارتش

مراقبت از سالنمد خانم در منزل ، مارلیک

مراقبت از سالنمد خانم در منزل ، مارلیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up
همین الان تماس بگیرید!