خدمات قابل ارائه موسسه پرستار سلام :

پرستاری در منزل

پرستار سالمند

پرستار بیمار

پرستاری، مراقبت و نگهداری سالمند در منزل

پرستاری، مراقبت و نگهداری بیمار در منزل

 

شعبه مرکزی : تهران، میدان امام حسین (ع)

۸۸۴۹۹۴۰۴ ۸۸۴۹۹۴۰۲

برای مشاوره رایگان، با ما تماس بگیرید.